Kuka voi tehdä energiatodistuksia?

 

 

Kuka tahansa ei saa laatia energitodistuksia. Energiatodistuksia saa laatia henkilö, jolta löytyy tarvittava pohjakoulutus, pätevyys sekä energiatodistuksen laatimista varten riittävät työkalut.

Kaikki pätevöityneet energiatodistuksen laatijat löytyvät ARA:n ylläpitämästä rekisteristä www.ara.fi/energiatodistus

 

Perustason ja ylemmän vaatimustason pätevyys

 

Energiatodistuksen laatijalla tulee olla vähintään laatimistehtävän vaativuustason mukainen soveltuva tekniikan alan tutkinto tai tämän korvaava työkokemus. Koulutuksen lisäksi laatijan tulee suorittaa hyväksytysti energiatodistuksen laatijan pätevyystentti. 

 

Perustaso

  • Hyväksytysti suoritettu pätevyystentti
  • Soveltuva tutkinto (rakennus-, talotekniikka- tai energiatekniikka-alan ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto taikkaaikaisempi rakennusinsinöörin, rakennusarkkitehdin, lvi-, kone-, tai sähköinsinöörin, lvi-, tai sähköteknikon taikka rakennusmestarin tutkinto-)
  • Tutkinto voidaan korvata vähintään kolmen vuoden työkokemuksella rakennusten energiatehokkuuteen liittyvissä tehtävissä.

 

Ylempi taso

 

  • Hyväksytysti suoritettu pätevyystentti

  • Soveltuva tutkinto (rakennus-, talotekniikka- tai energiatekniikka-alan ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto taikkaaikaisempi rakennusinsinöörin, rakennusarkkitehdin, lvi-, kone-, tai sähköinsinöörin, lvi-, tai sähköteknikon taikka rakennusmestarin tutkinto-)

  • Tutkinto voidaan korvata vähintään vuoden työkokemuksella rakennusten energiatehokkuuteen laskennasta dynaamisella laskentamenetelmällä, jos hakijalla on vaativuustasoltaan perustason energiatodistuksen laatijan pätevyys.