Energiatodistuksen sisältö

 

 

Energiatodistus tulee olla hankittuna ennen asuntokauppa tai vuokrausta!

 

Energiatodistus sisältää muun muassa seuraavat tiedot:

 

  • energialuokka
  • laskennallinen kokonaisenergiakulutus eli E-luku
  • laskennallinen ostoenergiakulutus
  • tiedot todistuksen laatijasta
  • todistuksen laatimispäivä ja viimeinen voimassaolopäivä
  • käytetty energiatehokkuuden luokitteluasteikko
  • suosituksia rakennuksen tai rakennuksen osan energiatehokkuuden parantamiseksi
  • E-luvun määrittämisen lähtötiedot ja E-luku laskennan erittely
  • toteutunut vuotuinen ostoenergian kulutus ilman sääkorjausta

 

E- luku määritetetään laskennallisesti rakennuksen teknisten ominaisuuksien perusteella. Tämä tarkoittaa etteivät toteutuneet kulutustiedot vaikuta energialuokan määrittämiseen. Toteutuneet ostoenergia kulutukset kuitenkin aina esitettävä energiatodistuksessa, silloin kun ne on tiedossa.

 

E-luvun laskemisen jälkeen, energialuokka määräytyy kunkin rakennustyypin oman luokitteluasteikon mukaan.

 

 

Energiatodistus on erinomainen työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun myynti- ja vuokraustilanteessa. Energiatodistuksen avulla voi helposti verrata eri rakennuksia sillä se perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niistä johdettuun energiankulutukseen. Vertailun kohteena on siten vain itse rakennus, eivät rakennuksen sen hetkiset käyttäjät. Energiatodistuksessa ilmoitetaan toteutunut energiankulutus, mutta energiatehokkuusluokka perustuu laskettuun kulutukseen.

Energiatodistus sisältää myös ammattilaisen laatimia suosituksia, joiden avulla rakennuksen energiatehokkuutta voi parantaa.

Energiatodistus tulee esittää uudisrakennukselle rakennuslupaa haettaessa sekä olemassa olevalle rakennukselle myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Kaikkia rakennuksia tai kaikkia tilanteita vaatimus ei koske.

Energiatodistus lainsäädäntö tukee EU:n direktiiviä rakennusten energiatehokkuudesta. Huolellisesti tehty energiatodistus antaa kiinteistön omistajalle tärkeää tietoa rakennuksen energiatehokkuudesta, ja ostaja voi vertailla rakennusten energiakulutusta keskenään. Energiatodistus lasketaan niin sanotulla 

Laki rakennuksen energiatodistuksesta toteuttaa EU-direktiiviä rakennusten energiatehokkuudesta. Energiatodistus antaa mahdollisuuden vertailla rakennuksia niiden ominaisuuksien perusteella.